Kwento Ng Isang Pokpok

I am browsing the net and just get into this article, it has a very bad hearing title, but as i read it… ayun its worth reading pala, and this article must be read by more pips and onypis.

here it goes…

Kwento Ng Isang Pokpok

Tingin ng mga bobong kapitbahay ko, puta daw ako. Nagpapagamit. Binabayaran. Sabi nila, ako daw ang pinakamaganda at pinakasikat sa aming lugar noon. Ang bango-bango ko daw. Sariwa at makinis. Di ko nga alam kung sumpa ito, kasi, dahil dito kaya naletse ang buhay ko at ang aking kinabukasan.

Pare ko, halika, makinig ka naman sa kuwento ko, kahit na kuwento lang ng isang puta. Yosi muna tao pare.
Alam mo pare ko, daming naakit sa akin, lumalapit, nagkakagusto.

Continue reading

Pinoy invades the entire earth!

This is just a funny though came over me looking how things are happening around us, like most of the Filipinos are moving out the country and others are longing to go abroad for work, fun and even stay there for good (migration).

Continue reading